Kristinestad

Några sommardagar i Kristinestad, Finland.

Det är inte lätt att vara katt i denna stad, om man ska tro gatuskyltarna.

Om man är kyrkobesökare så gäller andra trafikregler än för oss som inte går i kyrkan.

Slutligen en bild som illustrerar begreppet ”att gå in i väggen”. Fnns inget alternativ här.